Aktivizace

„Při vší hluboké úctě k minulosti, s okem zvídavě a nedočkavě vzhlížejícím vstříc budoucnosti, nezapomínejme ani na okamžik, že ti, kdož nás potřebují, jsou zde právě teď!“

Aktivizační služby:

Naše zařízení nabízí svým klientům aktivní vyplnění volného času. V našem domově provádíme individuální a skupinové aktivity. Snažíme se vyjít vstříc všem potřebám našich klientů, které motivujeme jak fyzicky tak duševně. Zabýváme se různými druhy činností. Společnými aktivitami stmelujeme život všech klientů v našem domově.

 • pomoc při nalézání smyslu života a motivace k dalšímu úsilí
 • posílení identiti, důstojnosti a sebeúcty
 • posílení pocitu sounáležitosti, opory a jistoty proti opuštěnosti
 • využití aktivizačních a kompenzačních pomůcek
 • kongnitivní aktivizace – trénování paměti u jedinců postižených Alzheimerovou chorobou

Co je aktivizační činnost:

 • aktivita podporující zdraví a duševní pohodu osoby prostřednictvím smysluplně aktivity/ zaměstnávání
 • pomáhá zlepšovat schopnosti, které člověk potřebuje pro zvládání běžných denních činností a volného času
 • motivuje k zapojení klienta do aktivit jeho sociálního prostředí a komunity
 • posiluje klienta v udržení, obnovení či získání dovedností potřebných pro plánování a realizací jejich každodenních činností.

AKTIVITY

 • Reminiscenční terapie -terapie se vzpomínkami
 • Čtenářský klub – próza a poezie: Na přání klientů se věnujeme četbě českých prozaiků a básníků a kromě toho si vyprávíme o životě literátů a místě, kde žili a tvořili.
 • Filmový klub – filmy na přání
 • Muzikoterapie – hudba léčí
 • Rozvoj mentálních a motorických schopností
 • Procvičování jemné motoriky
 • Tvořivá dílna
 • Obrázková prezentace, cestování: Za pomoci videa, fotografií včetně komentáře cestujeme po České republice. Počítáme i s výlety, které se týkají zajímavostí ze světa.
 • Canisterapie – „Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou“
 • Arteterapie – pocitové malování
 • Vaření a pečení
 • Relaxační terapie
 • Oslava narozenin: Každý měsíc probíhá „narozeninový den“. Klienti, kteří v daném měsíci slaví narozeniny si společně posedí u kávy, zákusků a poslechu jejich oblíbených písniček.
 • Návštěva kněze (římskokatolická církev)
 • Výlety
 • Kulturní vystoupení
 • Procházky po okolí

„Když bohové chtějí člověka nejvíce potrestat, vezmou mu jeho vzpomínky.“ 
Reminiscenční terapie je práce se vzpomínkami.
Vzpomínky jsou důležité pro každého z nás, je to jediné bohatství, o které nás nikdo nepřipraví.