Tři dny mládí v Samopších (13 – 15.7.2017


        
  


prezentace fotografií

Všechny nás mile překvapilo, že i mezi mladými lidmi se najdou tací, kterým není lhostejný osud klientů v různých zařízeních. Tři dny u nás pracovala skupina mladých lidí, kteří se věnují dobrovolnické činnosti ať už se seniory tak i s lidmi dlouhodobě nemocnými. Naši klienti je všechny radostně přijali, protože jejich mládí jim dalo nový smysl života. Věříme,že radost byla vzájemná a doufáme v další spolupráci. Tímto chválíme dobrovolníky vzdělávacího centra Bělohorská http://www.centrumbelohorska.cz