KLÁŠTER SÁZAVA (červen 2017)


      


prezentace fotografií

     Sázavský klášter je spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa. Patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách. A tak jsme se i my vydali za atmosférou místa posvěceného prací, modlitbou a zázraky sv. Prokopa.