Červenec 2022


        
        
        
      


prezentace fotografií

    Zpříjemnit pondělní odpoledne nám přijeli paní Marie a pan Jaromír. Svým hudebním vystoupením potěšili všechny přítomné. Děkujeme za krásné hudební odpoledne       Pro dobrou náladu nám zahrál a zazpíval pan Vladimír Pecháček, který po mnoho let koncertoval s hudební skupinou Patrola Šlapeto.       Mezinárodní olympijský den připadá na 23.6. Tak i my jsme si v domově v areálu zahrady uspořádali sportovní den plný her. Naše disciplíny byly házení kroužků, kuželky, trénink paměti atd…. Na závěr nechyběla sladká odměna. Všichni obdrželi první místo.       PONYTERAPIE       HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ „PRAŽŠTÍ TAMBURAŠI“