Týden knihoven (5.10.2017)


      


prezentace fotografií

     První říjnový týden patří knihovnám. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků. Týden knihoven byl pro nás příležitostí jednu takovou navštívit.  Vydali jsme se do Městské knihovny v Sázavě, kde byl pro nás připraven program. Děkujeme knihovnicím paní Brošové a paní Bubeníkové za velmi hezky vedenou a zajímavou besedu. Mile nás překvapilo i malé pohoštění v podobě domácí bábovky a kávy.  Těšíme se na další návštěvu.